Wszystko o zabezpieczeniu pożyczki

pieniądze

Samo pojęcie „zabezpieczenia kredytu” jest nierozerwalnie związane z „ryzykiem kredytowym”. Wyjaśnienia te należy rozpocząć od sformułowania nieco trywialnego, ale jednak istotnego wniosku. Bez względu na to, czy podmiotem udzielającym kredytu jest osoba fizyczna (np. Inwestor, jak to ma miejsce w przypadku naszych szybkich pożyczek przez internet), czy też bank lub firma kredytowa – każdy z tych podmiotów chce w możliwie jak największym stopniu zabezpieczyć efektywność spłaty zobowiązania.

Po pierwsze – warto wiedzieć, jakie elementy w ogóle wchodzą w skład warunków czy też rodzajów zabezpieczeń. Po drugie – podpisując umowę zobowiązania każdy kredytobiorca powinien być świadomy formy zabezpieczenia. Będzie ona bowiem decydująca w momencie, kiedy np. pojawią się problemy ze spłatą.

Wróćmy jednak najpierw do pierwszego z przywołanych zagadnień, czyli do RODZAJÓW ZABEZPIECZEŃ. W powszechnym rozumieniu są to przede wszystkim te, które mają bankowi bądź też inwestorowi zapewnić pełen zwrot należności. Nie można jednak w tym miejscu zapominać o odsetkach, które ujęte zostają w każdej umowie. Ich zadaniem jest zapewnienie terminowej spłaty, a w przypadku nieregularnych spłat ratalnych ze strony kredytobiorcy – pokrycie kosztów szkód związanych z tymi opóźnieniami.

W tym miejscu warto zatrzymać się przy wspomnianym już wcześniej „ryzyku kredytowym”. Kredytobiorca, jak również i bank, dokonując jego rzetelnej diagnozy, mogą ocenić, czy jest ono duże, czy też nie. Właśnie dlatego bardzo często Klienci z korzystną historią kredytową, którzy przez wiele lat korzystają z usług danego banku mogą od niego uzyskać o wiele korzystniejsze warunki, niż np. nowy klient. Ocena ryzyka w ich przypadku wypada o wiele korzystniej (na podstawie analizy bank ocenia, że istnieje małe prawdopodobieństwo nieregularnej spłaty).

Jednak mówiąc o zabezpieczeniu kredytu, bez względu na to, czy skupiamy się na szybkich pożyczkach pozabankowych, czy też tradycyjnych chwilówkach, mamy na myśli wszystkie te elementy, które maja bankowi bądź inwestorowi dać gwarancje pokrycia zobowiązania.

W pierwszej kolejności należy wyróżnić zabezpieczenie:

a/ płynne

b/ niepłynne, nazywane również rzeczowym.

Płynnym nazwiemy ten rodzaj zabezpieczenia, który obejmuje wszelkiego rodzaju poręczenia bankowe, gwarancje, czy cesje należności. Rzeczowe, jak sama nazwa wskazuje, to zabezpieczenie obejmujące np. hipotekę czy zastaw bankowy.

Najistotniejsze w praktyce są jednak rodzaje zabezpieczeń.

Wśród najczęściej wykorzystywanych wyróżnić możemy:

– hipoteki,

– zastaw (w tym także zastaw rejestrowy i zastaw na prawach),

– blokadę rachunku bankowego,

– poręczenie lub gwarancję bankową.

Decydując się na skorzystanie z kredytu – bez względu na to, czy jest to pożyczka online, czy tez kredyt hipoteczny – warto ocenić stopień ryzyka oraz sprawić, jakie rodzaje zabezpieczeń kredytu zostały ujęte w umowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy zwrócić się z konkretnym zapytaniem do podmiotu, z których chcemy podpisać umowę – jeszcze przed jej ostateczną finalizacją.