Wszystko o kosztach kredytu

kredyt

Decydując się na skorzystanie ze wsparcia finansowego, jakim bez wątpienia jest szybka pożyczka online, każdy kredytobiorca powinien być świadomy tego, z jakimi kosztami musi się liczyć. Niekiedy, dla wielu Klientów sięgających po tradycyjne produkty, zaskoczeniem okazują się wysokie koszty zobowiązania. Dlatego też poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze informacje, które pomogą zwrócić uwagę na te liczby w umowie, które dla Państwa, jako kredytobiorców, są najistotniejsze.

RATY

Raty to praktycznie najistotniejsza część pożyczki. Bez BIK dla zadłużonych, konsolidacyjna, hipoteczna, czy też gotówkowa – bez względu na to, jakiego rodzaju jest zobowiązaniem, należy zwrócić szczególną uwagę na raty oraz na to, czy są one stałe, czy też malejące. Taka informacja powinna być wyraźnie ujęta w treści umowy.

Jeżeli chcecie się Państwo zdecydować na skorzystanie z tradycyjnej oferty bankowej, to najkorzystniejszą opcją będzie forma rat malejących.

KOSZTY DODATKOWE

Bardzo często dzieje się tak, że dopiero w trakcie wizyty w placówce bankowej dowiadujemy się, z jakimi tak naprawdę kosztami musimy się liczyć. Z czego to wynika? Oczywiście instytucje bankowe oraz firmy pożyczkowe prześcigają się w ofertach, starając się przyciągnąć Klienta jak najkorzystniejszą propozycją. Dlatego w ich przekazach reklamowych zapoznawani jesteśmy najczęściej jedynie z sumą spłaty kredytu, nie zaś z dodatkowymi kosztami. Należy mieć jednak pełną świadomość, że na ostateczny koszt zobowiązania mają wpływ także dodatkowe czynniki. Wśród kosztów dodatkowych znajduje się:

– marża dla instytucji udzielającej kredytu,

– prowizja dla banku,

– koszty obsługi kredytu,

– koszty ubezpieczenia kredytu (w wielu przypadkach ubezpieczenie jest obowiązkowe!).

ILE TO BĘDZIE KOSZTOWAĆ?

Wspomnieliśmy już wcześniej o dwóch rodzajach rat – stałych oraz malejących. W przypadku rat stałych obliczenie ostatecznego kosztu zobowiązania nie powinno być trudne. Można posłużyć się następującym wzorem:

ratastala

Legenda:

K – pożyczona kwota

Opr – oprocentowanie kredytu

N – liczba rat

Koszt całego kredytu to oczywiście obliczona wcześniej wysokość raty („Rata”) pomnożona przez liczbę rat („N”).

Nieco inaczej wygląda to w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ratami malejącymi. Tutaj obliczenia są bardziej skomplikowane. Należy przede wszystkim pamiętać, że osobnym wyliczeniom powinna podlegać każda z rat. Można więc skorzystać z następującego wzoru:

wzorrata1

Legenda:

Ratai –wysokość kolejnych rat

K – pożyczona kwota

N – liczba rat

Opr – oprocentowanie kredytu

Po obliczeniu wysokości każdej z rat należy wszystkie je zsumować. Tak otrzymamy ostateczny koszt całego kredytu.

CZY JA MUSZĘ TO WIEDZIEĆ?

Na koniec chcemy odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, które zapewne pojawiło się podczas lektury tego artykułu. Czy pożyczkobiorca naprawdę musi to wiedzieć i są to informacje dla niego niezbędne? TAK. Dzięki temu, jeszcze przed wizytą w banku, znając podstawowe założenia oferty pożyczkowej, będzie w stanie przyjrzeć się realnym i rzeczywistym kosztom zobowiązania.