Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczki może wnioskować każda osoba dorosła posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych.

Ile pieniędzy można pożyczyć?

Podmioty pozabankowe same określają wysokość pożyczek, a ich wysokość różni się od siebie w zależności od serwisu. Są to kwoty od kilkuset nawet do kilkuset tysięcy złotych.

Czy należy posiadać stałe zatrudnienie?

Wszystkie osoby wnioskujące o pożyczki muszą mieć stałe miejsce zatrudnienia.

Czy jest sprawdzany BIK i inne rejestry?

Serwisy zajmujące się pożyczkami nie są podmiotami bankowymi i nie sprawdzają BIK, KRD ani innych baz osób zadłużonych.

Kto udziela pożyczek?

Pożyczki udzielane są przez Inwestorów, którzy wykładają swój kapitał na pożyczki w celu zarobkowym. To właśnie oni udzielają ich w pojedynkę, w kilku, lub składając się w kilkunastu na jeden kredyt.

Jak spłacane są pożyczki?

Spłacane są one na zasadach pożyczek (kredytów) bankowych, czyli w ratach miesięcznych na odpowiednie konto wg. harmonogramu spłat.

Czy serwisy oferujące pożyczki podlegają nadzorowi KNF?

Takie serwisy nie podlegają nadzorowi KNF ponieważ nie udzielają pożyczek bezpośrednio, ani też nie zajmują się przyjmowaniem depozytów.

Jaki jest okres spłaty pożyczki?

Korso zajmuje się pożyczkami wielkości od 1 000 zł do 100 000 zł z okresem spłat od 1 roku do 10 lat.

Jak długo czeka się na pożyczkę?

Nie ma określonych ram czasowych. Zależy to od wielu czynników, z których najważniejszymi są oferta pożyczkobiorcy, ilość Inwestorów, warunki na rynkach finansowych, kursy walut itd.

Skąd biorą się Inwestorzy?

Inwestorzy to firmy i osoby prywatne inwestujący swoje środki finansowe w pożyczki, które są znacznie wyżej oprocentowane niż lokaty bankowe, obligacje, czy też inwestycje na giełdzie.

Czy można odstąpić od umowy po jej podpisaniu?

Od zawartej umowy można odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących zawierania umów na odległość. Należy pamiętać, że odstępując od umowy należy zwrócić całą otrzymaną kwotę pożyczki.

Czy serwisy pozabankowe mają wpływ na przyspieszenie uzyskania pożyczki?

Pożyczki społecznościowe to gra rynkowa, w której stronami są pożyczkobiorca i Inwestor. Serwisy nie mają żadnego wpływu na przyspieszenie uzyskania pożyczki, jedynie prezentują oferty i kojarzą strony.