Mam dług – co mi grozi? Kilka słów o windykacji

portfel

Czym tak naprawdę jest windykacja? Kiedy musimy się liczyć z działaniami windykatora i jakie to może mieć konsekwencje prawne? To podstawowe pytania, na które każdy pożyczkobiorca powinien znać odpowiedź jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej. Bez względu na to, czy chce skorzystać z szybkiej pożyczki przez internet, czy też długoterminowego produktu bankowego – powinien być świadomy tego, jakie skutki może mieć nieregularna opłata rat.

WINDYKACJA – PODSTAWY

Przedstawiając Państwu najważniejsze informacje dotyczące windykacji pragniemy skupić się na tym, jak ona wygląda z perspektywy pożyczkobiorcy. To bowiem jest dla Państwa najważniejsze. W najprostszym rozumieniu windykacja jest zgłoszeniem i dochodzeniem roszczeń związanych ze spłatą długu.

Z takim działaniem ze strony Inwestora (mamy tu na myśli przede wszystkim sytuację, w której dłużnik skorzystał z kredytu społecznościowego, czyli naszej szybkiej pożyczki online) musi się liczyć Klient, który zaprzestaje terminowej spłaty należności.

RODZAJE WINDYKACJI

Forma prowadzonych działań windykacyjnych nie zależy od rodzaju pożyczki, ale od stanowiska dłużnika. Możemy bowiem wyróżnić windykację:

a/ prewencyjną,

b/ polubowną,

c/ sądową,

d/ egzekucyjną.

Czasami w ogóle nie jesteśmy świadomi, że prowadzone są działania w zakresie WINDYKACJI PREWENCYJNEJ. I, jako klienci banków lub osoby korzystające z pomocy prywatnych Inwestorów – nie musimy. Czynności te polegają przede wszystkim na monitorowaniu regularności wpłat. Jeżeli uiszczane są one w uzgodnionym i określonym treścią umowy terminie – wówczas nic tak naprawdę się nie dzieje.

Jeżeli jednak pojawiają się ze strony konsumenta nieprawidłowości, czyli albo zaprzestaje on spłaty w ogóle, albo też pojawiają się znaczące opóźnienia – wówczas Inwestor ma prawo podjąć kroki prawne w zakresie WINDYKACJI POLUBOWNEJ. To dla dłużnika dobry czas na wypracowanie kompromisu – takich warunków dalszej spłaty, które pozwolą uniknąć stale rosnących odsetek, jak również dostosować wysokość rat do możliwości miesięcznego budżetu.

Kolejnym etapem jest już WINDYKACJA SĄDOWA. Najczęściej sięgają po nią Inwestorzy, którzy w żaden sposób nie mogą porozumieć się z dłużnikiem (gdy np. ten unika kontaktu bądź niemożliwe jest ustalenie jego aktualnego miejsca zamieszkania/pobytu). W tym przypadku sprawa jest już kierowana do sądu w celu uzyskania wyroku egzekucji długu z tytułem wykonawczym.

Ostatnim krokiem w procedurze odzyskiwania należności jest WINDYKACJA EGZEKUCYJNA, czyli obecność i nadzór windykatora nad działaniami kancelarii komorniczej, która wskutek uzyskanego wcześniej wyroku z tytułem wykonawczym, podejmuje się zajęcia majątku dłużnika.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

Chociaż perspektywa windykacji może być krępująca i może budzić lęk – nie warto się jej obawiać. Szczególnie, jeżeli mówimy o szybkiej pożyczce online, czyli naszych kredytach społecznościowych. Ich atutem jest możliwość dostosowania wysokości rat oraz okresu kredytowania do indywidualnych możliwości. Nawet w przypadku nieprzewidzianych sytuacji utrudniających spłatę zadłużenia możliwe jest renegocjowanie warunków umowy – np. wydłużenie okresu spłaty i obniżenie wysokości rat. To, o czym zawsze należy pamiętać, to aby nie unikać kontaktu z Inwestorem. W sytuacjach trudnych i wymagających indywidualnego podejścia dialog może stanowić dla Państwa najlepszą drogę rozwiązania problemu.