Kredyt konsolidacyjny – dla kogo i w jakiej formie?

kredyt konsolidacyjny

W szeroko rozumianej bankowości konsolidacja nie jest niczym innym, jak połączeniem minimum dwóch zobowiązań w jedno. Ważnym i koniecznym warunkiem konsolidacji jest ujednolicenie stopy procentowej, co dla Klienta bardzo często oznacza obniżenie kosztów kredytu. Ze względu na ogólnodostępność różnego rodzaju pożyczek, z których polscy konsumenci korzystają coraz częściej, rośnie również zapotrzebowanie na konsolidację, a tym samym – uzyskanie takich warunków spłaty, które będą zarówno wygodniejsze, jak i korzystniejsze. Warto więc słów kilka napisać o kredytach konsolidacyjnych.

Dla kogo opcja konsolidacji?

Przede wszystkim jest to rozwiązanie dla osób, które mają dwie lub więcej pożyczek – niekoniecznie w jednym banku – i chcą zamienić je na jeden, wygodny w spłacie kredyt. Powodem takiej decyzji może być zarówno sama kwestia wygody spłaty (w końcu wówczas uiszczamy w terminie jedną ratę w miesiącu, nie musimy więc pilnować terminów poszczególnych zobowiązań), jak i problemy ze spłatą.

Z jakimi korzyściami wiąże się konsolidacja?

Korzyści są przede wszystkim dwie. Najważniejszą jest dostosowanie warunków spłaty sumy zobowiązań do możliwości finansowych konsumenta – w tym przypadku pożyczkobiorcy. Załóżmy, że przykładowy Jan Kowalski ma w 3 różnych bankach kredyty gotówkowe: na kwotę 1 500 zł, 4 000 zł i 15 000 zł. Każdy z tych kredytów został oprocentowany zgodnie z warunkami przynależnej mu umowy. Skorzystanie z opcji konsolidacji pozwoli naszemu Kowalskiemu nie tylko na zamianę 3 zobowiązań w jedno, ale przede wszystkim na ujednolicenie stopy procentowej, co w praktyce oznacza obniżenie kosztów zobowiązania.

Drugą korzyścią jest wspominana już wcześniej wygoda spłaty. Po roku spłaty największego kredytu – na 15 000 zł – nasz Jan Kowalski ma problemy z regularnym uiszczaniem wpłat ratalnych. Chciałby, aby były one mniejsze, a okres kredytowania – wydłużony. Najwygodniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest właśnie konsolidacja. Pozwoli zsumować kwoty wszystkich zobowiązań i dostosować warunki spłaty do aktualnych możliwości Kowalskiego.

Jakie rodzaje kredytów można konsolidować?

Wariantów i możliwości jest naprawdę dużo. Przede wszystkim – łączyć można różne rodzaje pożyczek, np. gotówkowe z ratalnymi. Warto też pamiętać, że konsolidacji mogą zostać poddane niemal wszystkie typy finansowych produktów bankowych, czyli m.in. pożyczki:

– gotówkowe,

– samochodowe,

– ratalne,

– mieszkaniowe.

Jak wygląda procedura konsolidowania?

W największym uproszczeniu – przypomina procedurę przyznawania kredytów gotówkowych. Podstawową różnicą jest fakt, iż Klient nie otrzymuje, tak jak ma to miejsce w przypadku produktów gotówkowych, pieniędzy do ręki czy na konto – środki zostają natychmiast wpłacone na odpowiednie konta, pokrywając tym samym dotychczasowe zobowiązania Klienta.