Jak przygotować się do złożenia wniosku?

skarbonka

Jednym z najważniejszych etapów poprzedzających podpisanie umowy jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji. W zależności od rodzaju pożyczki pozabankowej, powinni Państwo przygotować zestaw wymaganych dokumentów. Niekiedy wystarczą jedynie te, które potwierdzają naszą tożsamość. Innym razem podmiot oferujący wsparcie kredytowe wymaga również zaświadczeń o zarobkach.

Decydując się na skorzystanie z któregokolwiek produktu finansowego powinniśmy zapoznać się z zestawem obligatoryjnych załączników, które powinny zostać dostarczone wraz z wypełnionym wnioskiem. Z jakimi wymogami możemy się spotkać?

TRADYCYJNE PODEJŚCIE

W przypadku tradycyjnej procedury rozpatrywania wniosku możemy zostać poproszeni o przygotowanie dwóch zestawów dokumentów. Będą one służyły potwierdzeniu naszej tożsamości oraz stałego źródła zarobków (włącznie z potwierdzeniem zadeklarowanej wysokości dochodów). Osoby decydujące się na skorzystanie z tradycyjnych produktów bankowych powinny więc przygotować:

– dowód osobisty,

– w przypadku nowych dowodów bank może poprosić także o zaświadczenie potwierdzające adres zameldowania i stałego zamieszkania.

Natomiast w przypadku dokumentów potwierdzających wysokość zarobków i źródło dochodu Klient banku może zostać poproszony o przedstawienie:

– umowy o pracę bądź zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń w postaci renty lub emerytury;

– dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (w przypadku prywatnych przedsiębiorców) lub działalności rolnej (gospodarstwa);

– innej umowy cywilnoprawnej potwierdzającej stałe źródło dochodów.

To oczywiście bardzo skrótowa lista dokumentów. Każdy z wyżej wymienionych punktów wiąże się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi rodzaju dokumentu. Dlatego też nie dziwi nas fakt, że konieczność skompletowania wszystkich zaświadczeń odstrasza wielu Klientów bądź też staje się przeszkodą na drodze uzyskania wsparcia w postaci szybkiej pożyczki.

PODEJŚCIE NOWOCZESNE

Alternatywą dla przeciągających się w nieskończoność procedur przyznawania tradycyjnych kredytów są szybkie pożyczki przez internet. Przede wszystkim oferują one system szybkiego rozstrzygania wniosku. Stało się to możliwe dzięki redukcji wszelkich formalności do minimum. Z tego też względu pożyczki online możemy polecić nie tylko osobom, które nie posiadają wymaganych dokumentów (z różnych względów), ale przede wszystkim tym, którym zależy na szybkim rozpatrzeniu wniosku.

Czego my wymagamy od naszych Klientów?

1. dowodu osobistego

2. drugiego dokumentu tożsamości, którym może być:

– prawo jazdy,

– legitymacja ubezpieczeniowa,

– legitymacja wojskowa,

– paszport,

– legitymacja emeryta

3. danych zakładu pracy:

– pełna nazwa zakładu,

– adres,

– telefon,

– NIP

4. numeru rachunku bankowego – tego, na który ma zostać przelana zgłaszana we wniosku kwota pożyczki.

 

Czy to nie jest o wiele prostsze i szybsze, niż w przypadku tradycyjnych produktów finansowych? Co więcej – przygotowanie powyższych dokumentów oraz informacji przed kontaktem z naszym konsultantem pozwoli w jeszcze większym stopniu usprawnić całą procedurę składania oferty.